Àrea Privada

Descals-Vidal Procuradors és un despatx amb una consolidada experiència en l'àmbit de la Procura - naix l'any 1997 en el partit judicial de Xàtiva- que està apostant fortament per les noves tecnologies amb la intenció de col•laborar el més eficaçment amb la Justícia en una aposta clara i directa a oferir un major lliurament, dedicació i activació de la nostra professió, implantant un avançat i fàcil sistema informàtic que permet tant a lletrats com a clients d'aquest despatx accedir on-line a la consulta dels seus expedients en temps real, representat un valor afegit sense cost addicional algun.

Members

Dª MARÍA TATIANA DESCALS VIDAL: Titular del despatx. Llicenciada en Dret per la Universitat de València (1994). Collegiada nº 450 de l'Illustre Collegi de Procuradors de València.

María Tatiana Descals Vidal - PLAÇA LA BASSA, 15 – DESPACHO 2A - 46800 Xátiva (Valencia) - Aptdo. Correos 292

Tlf.: 962 283 849 Fax: 962 283 849 E-mail: info@descalsvidalprocuradores.com